Awat Ahmed Sultan @Sultan

2017-06-07 17:49:17 للعموم

وحید انا بدونک

یقول الرومي في احدی رباعیاتە: وحید انت ان کنت مع العالم بدوني... هذا ما شعرت بە بالضبط عندما زرت والدي في مثواە الاخیر امس الاول لأسمعە أغنیة لأم کلثوم (تلبیة لوصیتە)... شعرت بانني وحید بدونە. 

تحميل ..
ميآسين @mayaseen
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته ..
2017-06-12 21:24:35 1